Oznámení o zastupování

Dne 21. 10. 2017 byl Mgr. Ctibor Brančík jmenován soudním exekutorem Exekutorského úřadu Zlín. Zastupování původního soudního exekutora JUDr. Josefa Černého soudním exekutorem Mgr. Kamilem Brančíkem tak ze zákona zaniklo k uvedenému dni.

Rozhodnutím prezidia Exekutorské komory ze dne 29. 11. 2017, byl soudnímu exekutorovi Mgr. Ctiborovi Brančíkovi, který dosud nezahájil výkon exekutorského úřadu, ustanoven zástupce Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Exekutorský úřad Hodonín.

OZNÁMENÍ - 31. srpna 2017

Rozhodnutím prezidia Exekutorské komory ze dne 27. 7. 2017, které se stalo vykonatelným dne 9. 8. 2017, byl soudnímu exekutorovi JUDr. Josefu Černému, kterému zanikl výkon Exekutorského úřadu Zlín dne 31. 12. 2016, ustanoven zástupce Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Exekutorský úřad Hodonín.

ID datové schránky pro komunikaci ve věcech převzatých z EÚ Zlín (sp. zn. 011 EX ...) je cxuqia7. Pro rychlejší vyřízení vašich podání je proto prosím zasílejte do této datové schránky.