Nařízené dražby

Aktuální nařízené exekuční dražby

Zde naleznete informace o aktuálně nařízených exekučních dražbách. S vašimi případnými dotazy se prosím obracejte na naše pověřené pracovníky uvedené v sekci Kontakty, dle příslušné specializace.

Úvodní stránka O úřadu

Exekutorské úřady byly zřízeny zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, jenž znovu zavedl do českého práva pojem exekuce. Soudní exekutory jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Exekutorské komory České republiky.

Soudní exekutor Mgr. Kamil Brančík byl do úřadu jmenován ke dni 1. září 2001, přičemž činnost úřadu byla zahájena ke dni 1. ledna 2002. Do zahájení činnosti úřadu vykonával funkci soudce okresního soudu mj. se specializací na výkon rozhodnutí.

Exekutorský úřad Hodonín se svými 30 zaměstnanci a ročním nápadem okolo 5000 nových případů patří v rámci naší republiky ke středně velkým úřadům. Mezi klienty úřadu patří jak jednotlivé fyzické osoby, tak i velká korporátní klientela, nevyjímaje veřejnoprávní korporace typu měst a obcí.

Pro své klienty vymáháme pohledávky všemi dostupnými prostředky, které nám zákon svěřuje. Významnou konkurenční výhodounašeho úřadu je jeho personální a věcné vybavení k provádění exekucí prodejem movitých věcí. Právě provádění mobiliárních exekucí a přímý kontakt našich vykonavatelů s povinnými vede k vyšší úspěšnosti vymáhání. Disponujeme vysokokapacitními skladovacími prostory, kde provádíme pravidelné exekuční dražby zabavených věcí.

Exekutorský úřad Hodonín je silně orientován na využití informačních technologií k zabezpečení co možná nejefektivnější činnosti. Komplexní správu pohledávek oprávněných zajišťuje vlastní informační systém Exekutor, který byl speciálně vyvinut na základě našich potřeb a požadavků. V průběhu roku 2009 dochází k postupné elektronizaci veškerých činností úřadu. Cílovým stavem je zavedení elektronického spisu k 1. 1. 2010. Významným klientům nabízíme možnost dálkového přístupu k našemu informačnímu systému v rozsahu jimi předaných případů k vymáhání.