Exekutorský úřad Hodonín

Exekutorské úřady byly zřízeny zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, jenž znovu zavedl do českého práva pojem exekuce. Soudní exekutory jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Exekutorské komory České republiky.

Soudní exekutor je soukromá osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudním exekutorem se může stát bezúhonný, plnoletý občan České republiky, který získal úplné vysokoškolské právnické vzdělání, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, složil exekutorskou zkoušku a úspěšně absolvoval výběrové řízení.

Soudní exekutor má postavení úřední osoby, je ze zákona nezávislý a přísluší mu některé pravomoci soudu. Územní působnost soudního exekutora není nikterak omezena, svoji činnost tak může vykonávat na celém území České republiky.

S výjimkou exekuční činnosti vykonává exekutor také následující další činnost:

  • Právní pomoc
  • Exekutorské zápisy
  • Úschovy
  • Dražby
  • Jiné činnosti z pověření soudu