Kontakty

Pro kontakt s pověřeným zaměstnancem si prosím připravte spisovou značku exekuční věci, které se váš dotaz týká. Spisová značka EÚ Hodonín má tvar 007 EX XXXX/YY. Pro nahlížení do spisu účastníkem řízení je třeba si sjednat termín s pověřeným pracovníkem nejméně jeden den předem.

Najdete nás v centru Hodonína za pomoci první přiložené mapy. Dražební místnost pro konání dražeb movitých věcí a úschovnu movitých věcí najdete na adrese Moravská Nová ves, Dolní 228 za pomoci druhé přiložené mapy.

Informace o zpracování osobních údajů Exekutorským úřadem Hodonín.

Kontakt na jednotlivé pracovníky

Telefonní číslo do kanceláře úřadu

  • 777 010 062

Vedoucí kanceláře, informace o správci spisu

Exekutorští úředníci

Vykonavatelé a terénní pracovníci

Úschovna movitých věcí

  • Josef Kovář
    tel.: 777 250 107

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Hlavní kontakt

Exekutorský úřad Hodonín
Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor
Sadová 15, 695 01 Hodonín
tel.: 518 346 669
fax: 518 346 682

e-mail: info@exekutorhodonin.cz
e-podatelna: kancelar@exekutorhodonin.cz
IDDS - datová schránka: wbjg785

IČ: 43880606 DIČ: CZ5501251503

Úřední hodiny

Pondělí až pátek
8.00 - 11.00, 13.00 - 15.00 hodin

e-podatelna